Opustil nás bývalý kolega prof. Lumír Mlateček, CSc.

Opustil nás bývalý kolega prof. Lumír Mlateček, CSc.

Narodil se 8. 9. 1926 v Hradci Králové. Studoval v Praze na Tyršově ústavu TV,
odkud v roce 1953 přešel na ITVS Praha. V letech 1955 - 58 působil na současné
FTVS UK na Katedře sportovních her jako odborný asistent. V letech 1958 - 59
nastoupil na KTV LF UK k doc. Kozákovi, od roku 1961 se stal vedoucím KTV
FDL UK ,v současné době 2. LF UK, kde pracoval až do odchodu do důchodu.
Po celé období působení na UK byl velice aktivní pedagog, a to i v publikační
činnosti. Zaměřoval se zvláště na oblast tělesné přípravy volejbalistů. Tato činnost
úzce navazovala na jeho vědeckou práci. Podílel se na tvorbě a vydávání učebních
textů pro studenty VŠ, učitele i trenéry, a to nejen u nás, ale i v zahraničí (Kuba,
Itálie).
Za svůj život získával postupně další vysokoškolské pedagogické hodnosti, které
završil profesurou.
Zemřel 29. 8. 2022 v nedožitých 96 letech.
Budeme na něj s úctou vzpomínat.
Kolegové ÚTV 2. LF UK

Vytvořeno: 14. 9. 2022 / Upraveno: 16. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein