Podmínky pro udělení zápočtu

Podmínky k udělení zápočtu za tělesnou výchovu 2021/22

Zápočet je udělen za aktivní účast ve výuce v rozsahu stanoveném pro konkrétní předmět v SIS.


2. LF a 3. LF volitelné kurzy

Zápočty za volitelný kurz jsou stanoveny garanty předmětu v SIS.


2. LF fyzioterapie: „Pohybové aktivity v primární prevenci“ a „Pohybové aktivity v sekundární prevenci“

Požadavky na splnění zápočtu jsou: aktivní účast na vyučovaných lekcích.

Podmínky udělení zápočtu za letní a zimní sportovní kurzy

  • Zápočet za zimní nebo letní sportovní kurz (povinný nebo volitelný předmět) bude udělen studentům, kteří splnili podmínky pro daný kurz uvedené v SIS.
  • Studenti 2. LF obor Všeobecné lékařství mají povinnost absolvovat 1 sportovní kurz (zimní nebo letní) během prvních dvou let studia.
  • Studenti 2. LF obor Fyzioterapie mají povinnost absolvovat v 1. ročníku zimní a v 2. ročníku letní sportovní kurz.
  • Aktivní účast v předepsaném rozsahu na jednom týdenním (typ A) nebo dvou víkendových (typ B) kurzech.

    V případě změny formy vyučování TV z epidemických důvodů budou podmínky pro udělení zápočtu upraveny dle možností.

Vytvořeno: 3. 9. 2021 / Upraveno: 4. 10. 2021 / Odpovědná osoba: kleinpet 68665103