O nás

Zaměření pracoviště

Ústav tělesné výchovy nabízí širokou škálu sportovních příležitostí pro 2. a 3. lékařskou fakultu. Jako student si můžete vybrat aktivity ve formě volitelných předmětů každý semestr nebo sezónu, nebo se můžete stát členem sportovní organizace VSK Medik, která pokrývá velkou část kurzů a workshopů.

Každý sportovní kurz je vyučován pro začátečníky i pokročilé, takže k účasti není potřeba předchozích zkušeností. Je otevřen každému, kdo má pozitivní přístup ke cvičení a kondici.

Naše priority

Pohybové aktivity, uplatňované v prevenci různých onemocnění, se začleňují do teorie a praxe výuky posluchačů lékařských fakult s cílem poskytnout studentům maximum nezbytných informací. Posluchač – budoucí lékař, fyzioterapeut, zdravotník či ošetřovatel – se bude muset ve své praxi vyjadřovat k pohybovým aktivitám a sportovním činnostem z hlediska jejich indikace a kontraindikace a měl by být proto teoreticky i prakticky seznámen s jejich možným vlivem na organismus.

Specifickou výuku doplňuje široká nabídka sportovních aktivit, které nabízíme nejen studentům všech ročníků, ale i našim kolegům – zaměstnancům 2. LF UK v Praze.

Vytvořeno: 23. 8. 2021 / Upraveno: 23. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Petr Andreas