VSK Medik Praha

VSK Medik Praha

Vzhledem k epidemiologickému vývoji v ČR a novým nařízením jsme nuceni zrušit i volnočasové sportovní aktivity.

Nabízené sportovní vyžití nebude až do odvolání probíhat.

Výbor VSK Medik Praha

Předsedkyně: PhDr. Věra Svobodová, CSc., @email, 724 766 838

Jednatel: Mgr. Petr Horn, @email, 608 889 144

Hospodářka: Mgr. Jitka Petříčková, @email, 603 807 239

Evidence členské základny: PaedDr. Květa Skálová, @email,732 856 723

E-mailová adresa VSK Medik: @email

Telefon: 272 082 506

Konzultace: středa 12.00–14.00

VSK Medik

Celým názvem Vysokoškolský sportovní klub Medik Praha, z. s., je zájmové sdružení studentů, zaměstnanců a přátel 2. a 3. lékařské fakulty.
Hlavní náplní tohoto klubu je organizace sportovních akcí mimo výuku. Většinou jde o různé formy tréninků, případně sportovně zaměřených kurzů, ať už se jedná o akce víkendové nebo týdenní. Organizujeme jak letní (vodácké , cyklistické, lezecké, aj.), tak zimní kurzy (běžecké, sjezdové , snowboardové, skialpinistické).
VSK Medik úzce spolupracuje s Ústavem tělesné výchovy 2. lékařské fakulty a v této součinnosti i zabezpečuje přípravu či soustředění závodních sportovních oddílů. Současně se podílí na organizaci plaveckých závodů studentské ligy "A" i "B" a stejně tak na organizaci zápasů studentské ligy ve volejbale žen.
Další činností je pořádání letních a zimních rekreací, kterých se zúčastňují bývalí studenti a zaměstnanci obou zmíněných fakult, včetně rodinných příslušníků. Díky těmto aktivitám udržujeme dlouholeté sociální vazby mezi bývalými kolegy a spolužáky.
Seznam oddílů + vedoucí

Oddíl plavání

vedoucí Květa Skálová, Adam Kašpar

Oddíl plavání, funguje jako závodní oddíl od roku 1993. Nepřetržitě je zapojen do VŠ ligy v plavání

 na úrovních „A“ i „ B“, a to jak družstvo mužů, tak družstvo žen. Pravidelně se zúčastňuje štafetových závodů všech pražských vysokých škol, konaných na podzim v listopadu. Na těchto závodech startují vždy všichni členové oddílu. Plavci, kteří odpovídají výkonností, jsou pak nominováni na České akademické hry, kde získávali studenti v posledních 15 letech i medailová umístění.

Členství v oddíle je podmíněno aspoň minimální závodní zkušeností, tzn. zvládat všechny čtyři závodní způsoby, obrátky, startovní skok.

Trénink plavců je vždy 2× týdně, většinou v pondělí 16,30–18,00 a ve středu 18,00–19,30.

Do činnosti plaveckého oddílu jsou také zařazována víkendová soustředění, a to vždy na jaře a na podzim. Členové oddílu se samozřejmě mohou zúčastňovat i dalších akcí a kurzů, které jsou vypisovány naším VSK Medik.

Volejbalový oddíl

vedoucí Ivan Čechovský

Fotbalový oddíl

vedoucí Petr Horn

Oddíl kanoistiky

Vedoucí Petr Klein

Členové oddílu kanoistiky se účastní:

 • pravidelných tréninků pádlování
 • jednodenních i vícedenních výprav na řeky, jezera, přehrady a moře
 • tréninků a sjíždění divoké vody

 

 

Oddíl sportovního lezení

Vedoucí Jan Gajdošík

členové oddílu se účastní:

 • tréninků na lezeckýcgh stěnách a boulderech
 • lezení sportovních cest v přírodním terénu
 • jednodenní i vícedenní kurz sportovního lezení
Oddíl lyžování

Vedoucí Jitka Petříčková

Oddíl ledního hokeje

Vedoucí Kuba Mlčoch (Motolák)

Basketbalový oddíl

Vedoucí Radka Šedivá (Motolák)

Taneční oddíl

Oddíl cykloturistiky

Vedoucí Věra Svobodová (VSK Medik)

REKREACE - ZAMĚSTNANCI

Vedoucí Věra Svobodová (VSK Medik)

 •  
Jakékoli další informace vám sdělí asistenti v hodinách TV a na webových stránkách najdete i seznam akcí a kurzů pro příslušný akademický rok. Doufáme, že i vy rozšíříte naše řady členů našeho sportovního klubu.
 
 
Jak se stát členem VSK Medik:

 

Přihlašovací formulář do VSK Medik

 
Zaplacením členského příspěvku souhlasím s tím, aby VSK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností ve VSK Medik Praha. Tento soushlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že VSK je opravněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně RČ do centrální evidence ČUS k vedení evidence členské základny ČUS dle směrnic ČUS . Osobní údaje, včetně RČ, je VSK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství ve VSK Medik Praha dle paragrafu 11 č. 101/2000sb., v platném znění.
 
Výhody členství: 
 
 • velký výběr volnočasových akcí a aktivit pod odborným vedením asistentů ÚTV
 • členové VSK se mohou zúčastňovat všech plánovaných akcí bez ohledu na zařazení do oddílu
 • zajištění sportovního materiálu a sportovních prostor na akce
 • příspěvek na ubytování na jednotlivých akcích
 • možnost zapojení do závodní činnosti v plavání / ženy, muži / a volejbale žen
 

Seznam kurzů a akcí pořádaných VSK Medik

Vytvořeno: 9. 2. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: Artem Skliar