VSK Medik Praha

VSK Medik Praha, z.s.

 

Celým názvem Vysokoškolský sportovní klub Medik Praha, z. s., je zájmové sdružení studentů, zaměstnanců a přátel 2. a 3. lékařské fakulty.
Hlavní náplní tohoto klubu je organizace sportovních akcí mimo výuku. Většinou jde o různé formy tréninků, případně sportovně zaměřených kurzů, ať už se jedná o akce víkendové nebo týdenní. Organizujeme jak letní (vodácké , cyklistické, lezecké, aj.), tak zimní kurzy (běžecké, sjezdové , snowboardové, skialpinistické).
VSK Medik úzce spolupracuje s Ústavem tělesné výchovy 2. lékařské fakulty a v této součinnosti i zabezpečuje přípravu či soustředění závodních sportovních oddílů. Současně se podílí na organizaci plaveckých závodů studentské ligy "A" i "B" a stejně tak na organizaci zápasů studentské ligy ve volejbale žen.
Další činností je pořádání letních a zimních rekreací, kterých se zúčastňují bývalí studenti a zaměstnanci obou zmíněných fakult, včetně rodinných příslušníků. Díky těmto aktivitám udržujeme dlouholeté sociální vazby mezi bývalými kolegy a spolužáky.

 

Výbor VSK Medik Praha

předseda:

Mgr. Petr Klein, @email

členové výboru:

Mgr. Jan Gajdošík Ph.D., @email 

Mgr. Petr Horn, @email

Mgr. Michael Janek, @email

Mgr. Andrea Kovaříková, @email

 

Seznam kurzů a akcí pořádaných VSK Medik

 

Seznam oddílů + vedoucí

Oddíl plavání

vedoucí Květa Skálová, Adam Kašpar

Oddíl plavání, funguje jako závodní oddíl od roku 1993. Nepřetržitě je zapojen do VŠ ligy v plavání

 na úrovních „A“ i „ B“, a to jak družstvo mužů, tak družstvo žen. Pravidelně se zúčastňuje štafetových závodů všech pražských vysokých škol, konaných na podzim v listopadu. Na těchto závodech startují vždy všichni členové oddílu. Plavci, kteří odpovídají výkonností, jsou pak nominováni na České akademické hry, kde získávali studenti v posledních 15 letech i medailová umístění.

Členství v oddíle je podmíněno aspoň minimální závodní zkušeností, tzn. zvládat všechny čtyři závodní způsoby, obrátky, startovní skok.

Trénink plavců je vždy 2× týdně, většinou v pondělí 16,30–18,00 a ve středu 18,00–19,30.

Do činnosti plaveckého oddílu jsou také zařazována víkendová soustředění, a to vždy na jaře a na podzim. Členové oddílu se samozřejmě mohou zúčastňovat i dalších akcí a kurzů, které jsou vypisovány naším VSK Medik.

Volejbalový oddíl

vedoucí Ivan Čechovský

Fotbalový oddíl

vedoucí Petr Horn

Oddíl kanoistiky

Vedoucí Petr Klein

Členové oddílu kanoistiky se účastní:

 • pravidelných tréninků pádlování
 • jednodenních i vícedenních výprav na řeky, jezera, přehrady a moře
 • tréninků a sjíždění divoké vody

 

 

Oddíl sportovního lezení

Vedoucí Jan Gajdošík

členové oddílu se účastní:

 • tréninků na lezeckýcgh stěnách a boulderech
 • lezení sportovních cest v přírodním terénu
 • jednodenní i vícedenní kurz sportovního lezení
Oddíl lyžování

Vedoucí Jitka Petříčková

Oddíl ledního hokej

Garant: Michael Janek

Kapitán týmu: Jakub Mlčoch (Motolák)

 • oddíl 2. lékařské fakulty UK
 • pravidelné tréninky a utkání ve čtvrtky po 21:00 na zimním stadionu Hvězda
 • vstupní požadavky: vlastní výstroj, zkušenosti s hokejem
Basketbalový oddíl

Vedoucí Radka Šedivá (Motolák)

Taneční oddíl

Oddíl cykloturistiky

Vedoucí Věra Svobodová (VSK Medik)

REKREACE - ZAMĚSTNANCI

Vedoucí Věra Svobodová (VSK Medik)

 •  
Jakékoli další informace vám sdělí asistenti v hodinách TV a na webových stránkách najdete i seznam akcí a kurzů pro příslušný akademický rok. Doufáme, že i vy rozšíříte naše řady členů našeho sportovního klubu.
 
 
Jak se stát členem VSK Medik:

 

Přihlašovací formulář do VSK Medik

 
Zaplacením členského příspěvku souhlasím s tím, aby VSK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností ve VSK Medik Praha. Tento soushlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že VSK je opravněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně RČ do centrální evidence ČUS k vedení evidence členské základny ČUS dle směrnic ČUS . Osobní údaje, včetně RČ, je VSK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství ve VSK Medik Praha dle paragrafu 11 č. 101/2000sb., v platném znění.
 
Výhody členství: 
 
 • velký výběr volnočasových akcí a aktivit pod odborným vedením asistentů ÚTV
 • členové VSK se mohou zúčastňovat všech plánovaných akcí bez ohledu na zařazení do oddílu
 • zajištění sportovního materiálu a sportovních prostor na akce
 • příspěvek na ubytování na jednotlivých akcích
 • možnost zapojení do závodní činnosti v plavání / ženy, muži / a volejbale žen
 

 

Vytvořeno: 9. 2. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: Artem Skliar