2. LF

Aktuality naleznete ve výuka


Obor: Všeobecné lékařství

  • 1. ročník – povinný předmět – rozvrh daný dle kruhů – nepřihlašuje se
  • 2.  ročník – povinný předmět – přihlášení přes aplikaci ÚTV
  • 3., 4., 5., 6. ročník – volitelné předměty – přihlášení přes aplikaci ÚTV + zápis VP do SIS
  • nově pro vás vypisujeme velké množství volitelných předmětů a kurzů se sportovním specializačním zaměřením. Na ně se přihlásíte přes SIS.

Obor: Fyzioterapie

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

  • nově pro vás vypisujeme velké množství volitelných předmětů a kurzů se sportovním specializačním zaměřením. Na ně se přihlásíte přes SIS.
Jak se dostanu do aplikace ÚTV?
 
Přihlašovací aplikace ÚTV zde.
  • přihlásím se stejnými údaji CAS jako do SIS
  • zvolím si výukovou hodinu (sport), které se chci zúčastnit
  • kliknu na ZAPSAT

 

Všeobecné lékařství

1. ročník
  Tělesná výchova I
  VP – Zimní sportovní kurz
  VP – Letní sportovní kurz

2. ročník
  Tělesná výchova II

3. ročník
VP - TV

Fyzioterapie – Bc. studium

1. ročník
  Pohybové aktivity v primární prevenci
  Zimní sportovní kurz

2. ročník
  Letní sportovní kurz
  Pohybové aktivity v sekundární prevenci
  Tělesná výchova I

3. ročník
  Tělesná výchova II

123

Vytvořeno: 25. 8. 2015 / Upraveno: / Odpovědná osoba: kleinpet 68665103