Kontrola prezencí na tělesné výchově

Pokud si chcete zkontrolovat stav vašich prezencí z tělesné výchovy za uplynulý rok, klikněte na odkaz a přihlaste se.

 

Pro získání zápočtu: 

První ročníky 2.LF, VL - splněno 10 prezencí v každém bloku (plavání, fitness, sportovní hry)

Povinné předměty - 22 prezencí za akademický rok. 

Volitelné předměty - 12 prezencí za akademický rok.

Vytvořeno: 2. 5. 2022 / Upraveno: 17. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein