Sport po skončení výuky LS

Výuka tělesné výchovy končí pro obě fakulty společně 24. 5. 2024.


Nahrazení prezencí je možné v nahrazovacích hodinách během června a září.

Tyto hodiny můžete využít i pokud si chcete přijít zasportovat.


Můžete se účastnit letních sportovních kurzů z nabídky ÚTV nebo VSK Medik.

Vytvořeno: 21. 5. 2024 / Upraveno: 21. 5. 2024 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Klein