Letní sportovní kurzy – Dobronice

Případné dotazy pište garantovi letních sportovních kurzů na jan.gajdosik@lfmotol.cuni.cz.


 

termín název informace o kurzu přihlášení
11.–18. 8. 2024 Dobronice 1 INFO D1 přihlásit se
18.–25. 8. 2023 Dobronice 2 INFO D2 přihlásit se
Postup přihlašování na letní sportovní kurzy:
Dobronice 1, Dobronice 2

Přihlašování na letní sportovní kurzy začíná shodně 4. března 2024

Přihlášením na zvolený kurz souhlasíte s podmínkami pořádání letního sportovního kurzu.

Přihlašovací systém umožňuje přihlášení pouze do jednoho kurzu. Pokud se rozhodnete pro změnu, musíte se z kurzu nejprve odhlásit, a poté se přihlásit na jiný. Při naplnění kapacity přestanou být kurzy přístupné.

Při elektronickém přihlašování uveďte všechny povinné údaje (příjmení, jméno, fakulta, ročník, obor, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail), jinak nebudete do kurzu přihlášeni.

Přihlášeným studentům budou zaslány platební podmínky.

V případě nedodržení termínu splatnosti bude vaše přihláška zrušena.
Platbu si můžete ověřit v přihlašovacím systému – u vašeho jména bude informace zaplaceno/nezaplaceno. Vzhledem k tomu, že spárování platby probíhá na základě bankovních výpisů, může se informace v systému objevit za cca 14 dní. Pokud po uplynutí této doby budete mít pochybnosti o správnosti platby, kontaktujte sekretariát ÚTV 2. LF UK, pí Hiršalovou – e-mail: hana.hirsalova@lfmotol.cuni.cz. Platbu je možné provést z účtu pouze v českých korunách Kč (platby z EUR účtů budou vráceny a přihláška na kurz nebude akceptována).

  • Krok 1 – Na adrese https://kolweb.lf2.cuni.cz/secure/tv/kurzy/ se přihlásíte do CAS (centrální autentizační služby UK) svým přihlašovacím jménem (číslo ISIC pod fotkou) a heslem. Pokud máte problém s přihlášením, zkontrolujte si heslo: https://ldap1.cuni.cz.
  • Krok 2 – Vyberete si z nabízených kurzů (Dobronice 1, Dobronice 2).
  • Krok 3 – Zvolíte kurz a zkontrolujete správnost vašich osobních údajů, varianta s dopravou / bez dopravy z Prahy
  • Krok 4 – Uložíte a odhlásíte se z CAS.
  • Krok 5 – Zaplatíte kurz do 10 dnů od obdržení pokynů k zaplacení mailem.

Přihlašovací formulář


Platební údaje:

Číslo účtu: 37530021/0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: 55101
Specifický symbol: číslo ISIC
Zpráva pro příjemce: příjmení + kurz: D1/D2
Částka: bude zasláno přihlášeným
Zaplatit do: 31. 5. 2024

 

Storno podmínky:

Pokud se kurzu nemůžete zúčastnit a neseženete za sebe náhradu, budou Vám účtovány storno poplatky dle sazebníku správy budov UK.

  • 30-15dní před zahájením kurzu 30 % z celkové ceny
  • 14 dní a méně 100% z celkové ceny

Vyskytnou-li se problémy s přihlašováním, pošlete e-mail na @email.
Uveďte své jméno, fakultu a jméno kurzu, na který se vám nedaří přihlásit.
V případě objektivních potíží budete ručně zařazeni do kurzu v pořadí příchozích e-mailů.

Vytvořeno: 9. 2. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: kleinpet 68665103